SEYMOUR DUNCAN PICKUPS

 • Seymour Duncan Dimebucker SH-13 Black
  Seymour Duncan Dimebucker SH-13 Black
  Seymour Duncan Dimebucker SH-13 Black
  $ 94.95
 • Seymour Duncan Hot Rails SHR-1B White
  Seymour Duncan Hot Rails SHR-1B White
  Seymour Duncan Hot Rails SHR-1B White
  $ 75.95
 • Seymour Duncan Hot Rails Strat SHR-1N
  Seymour Duncan Hot Rails Strat SHR-1N
  Seymour Duncan Hot Rails Strat SHR-1N
  $ 75.95
 • Seymour Duncan Invader SH-8B - Black
  Seymour Duncan Invader SH-8B - Black
  Seymour Duncan Invader SH-8B - Black
  $ 79.95
 • Seymour Duncan JB Jr SJBJ-1B Strat White
  Seymour Duncan JB Jr SJBJ-1B Strat White
  Seymour Duncan JB Jr SJBJ-1B Strat White
  $ 75.95
 • Seymour Duncan Little 59 SL59-1B Strat White
  Seymour Duncan Little 59 SL59-1B Strat White
  Seymour Duncan Little 59 SL59-1B Strat White
  $ 75.95
 • Seymour Duncan Phat Cat SPH90-1B Nickel
  Seymour Duncan Phat Cat SPH90-1B Nickel
  Seymour Duncan Phat Cat SPH90-1B Nickel
  $ 79.95
 • Seymour Duncan Phat Cat SPH90-1N Nickel
  Seymour Duncan Phat Cat SPH90-1N Nickel
  Seymour Duncan Phat Cat SPH90-1N Nickel
  $ 79.95
 • In stock now!
  Seymour Duncan Screamin' Demon SH-12 Black
  Seymour Duncan Screamin' Demon SH-12 Black
  Seymour Duncan Screamin' Demon SH-12 Black
  $ 94.95
 • Seymour Duncan SH-2 Neck Jazz Humbucker Black
  Seymour Duncan SH-2 Neck Jazz Humbucker Black
  Seymour Duncan SH-2 Neck Jazz Humbucker Black
  $ 72.95
 • Seymour Duncan SH-4 / SH2N Kit in Black
  Seymour Duncan SH-4 / SH2N Kit in Black
  Seymour Duncan SH-4 / SH2N Kit in Black
  $ 130.95