FUZZ PEDALS

 • In stock now!
  Diamond Fireburst Fuzz Pedal
  Diamond Fireburst Fuzz Pedal
  Diamond Fireburst Fuzz Pedal
  $ 209.00
  $ 149.99
 • Fulltone '69 Fuzz MKII
  Fulltone '69 Fuzz MKII
  Fulltone '69 Fuzz MKII
  $ 143.65
 • In stock now!
  Fulltone 70-BC Fuzz Pedal
  Fulltone 70-BC Fuzz Pedal
  Fulltone 70-BC Fuzz Pedal
  $ 135.20
  $ 119.00
 • In stock now!
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 21
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 21
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 21
  $ 375.00
 • In stock now!
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 22
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 22
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 22
  $ 375.00
 • Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 23
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 23
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 23
  $ 375.00
 • In stock now!
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 24
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 24
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 24
  $ 375.00
 • Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 25
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 25
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 25
  $ 375.00
 • In stock now!
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 26
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 26
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 26
  $ 375.00
 • In stock now!
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 27
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 27
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 27
  $ 375.00
 • In stock now!
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 28
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 28
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 28
  $ 375.00
 • In stock now!
  Suhr Rufus Fuzz Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Pedal
  $ 169.00
 • In stock now!
  Suhr Rufus Fuzz Reloaded Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Reloaded Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Reloaded Pedal
  $ 200.00
 • Zvex Fuzz Factory Pedal, Custom Hand Painted
  Zvex Fuzz Factory Pedal, Custom Hand Painted
  Zvex Fuzz Factory Pedal, Custom Hand Painted
  $ 259.99
 • In stock now!
  Zvex Fuzz Factory USA Vexter Fuzz Pedal
  Zvex Fuzz Factory USA Vexter Fuzz Pedal
  Zvex Fuzz Factory USA Vexter Fuzz Pedal
  $ 269.00
  $ 189.00
 • In stock now!
  Zvex Octane III Hand Painted Pedal
  Zvex Octane III Hand Painted Pedal
  Zvex Octane III Hand Painted Pedal
  $ 359.00
  $ 239.00