FUZZ PEDALS

 • Analog Man Astro Tone Fuzz Pedal
  Analog Man Astro Tone Fuzz Pedal
  Analog Man Astro Tone Fuzz Pedal
  $ 195.00
 • Analog Man Peppermint Fuzz Pedal w/ On/Off Fuzz Pot
  Analog Man Peppermint Fuzz Pedal w/ On/Off Fuzz Pot
  Analog Man Peppermint Fuzz Pedal w/ On/Off Fuzz Pot
  $ 210.00
 • Analog Man SunFace Pedal w/ High Gain NKT-275 Sundial On/Off Fuzz Pot
  Analog Man SunFace Pedal w/ High Gain NKT-275 Sundial On/Off Fuzz Pot
  Analog Man SunFace Pedal w/ High Gain NKT-275 Sundial On/Off Fuzz Pot
  $ 300.00
 • Analog Man SunFace Pedal w/ High Gain NKT-275 w/ Sundial
  Analog Man SunFace Pedal w/ High Gain NKT-275 w/ Sundial
  Analog Man SunFace Pedal w/ High Gain NKT-275 w/ Sundial
  $ 290.00
 • Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial
  Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial
  Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial
  $ 265.00
 • Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial On/Off Fuzz Pot
  Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial On/Off Fuzz Pot
  Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial On/Off Fuzz Pot
  $ 280.00
 • Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial w/ Green LED
  Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial w/ Green LED
  Analog Man SunFace Pedal w/ NKT-275 Sundial w/ Green LED
  $ 275.00
 • Analog Man SunFace Pedal w/ Silicon BC-108
  Analog Man SunFace Pedal w/ Silicon BC-108
  Analog Man SunFace Pedal w/ Silicon BC-108
  $ 190.00
 • Analog Man SunFace Pedal w/ TI/UK and Sundial
  Analog Man SunFace Pedal w/ TI/UK and Sundial
  Analog Man SunFace Pedal w/ TI/UK and Sundial
  $ 235.00
 • Analog Man SunFace Standard Pedal
  Analog Man SunFace Standard Pedal
  Analog Man SunFace Standard Pedal
  $ 200.00
 • Black Arts Toneworks Black Sheep Pedal
  Black Arts Toneworks Black Sheep Pedal
  Black Arts Toneworks Black Sheep Pedal
  $ 139.99
 • Black Arts Toneworks LSTR Fuzz Pedal
  Black Arts Toneworks LSTR Fuzz Pedal
  Black Arts Toneworks LSTR Fuzz Pedal
  $ 119.99
 • Black Arts Toneworks Pharaoh Fuzz Pedal
  Black Arts Toneworks Pharaoh Fuzz Pedal
  Black Arts Toneworks Pharaoh Fuzz Pedal
  $ 167.99
 • In stock now!
  Black Arts Toneworks Pharaoh Fuzz Pedal in Surf Blue
  Black Arts Toneworks Pharaoh Fuzz Pedal in Surf Blue
  Black Arts Toneworks Pharaoh Fuzz Pedal in Surf Blue
  $ 167.99
 • Black Arts Toneworks Pharaoh Supreme Pedal
  Black Arts Toneworks Pharaoh Supreme Pedal
  Black Arts Toneworks Pharaoh Supreme Pedal
  $ 199.99
 • Black Arts Toneworks Sarcophagus Dual Pedal
  Black Arts Toneworks Sarcophagus Dual Pedal
  Black Arts Toneworks Sarcophagus Dual Pedal
  $ 259.99
 • Catalinbread Perseus Fuzz Pedal
  Catalinbread Perseus Fuzz Pedal
  Catalinbread Perseus Fuzz Pedal
  $ 129.99
 • In stock now!
  Diamond Fireburst Pedal
  Diamond Fireburst Pedal
  Diamond Fireburst Pedal
  $ 209.00
  $ 188.10
 • Electro-Harmonix Bass Balls Pedal
  Electro-Harmonix Bass Balls Pedal
  Electro-Harmonix Bass Balls Pedal
  $ 79.99
 • In stock now!
  Fulltone '69 Fuzz MKII
  Fulltone '69 Fuzz MKII
  Fulltone '69 Fuzz MKII
  $ 143.65
 • In stock now!
  Fulltone 70-BC Fuzz Pedal
  Fulltone 70-BC Fuzz Pedal
  Fulltone 70-BC Fuzz Pedal
  $ 135.20
 • In stock now!
  Fulltone Catalyst CT-1 Fuzz Pedal
  Fulltone Catalyst CT-1 Fuzz Pedal
  Fulltone Catalyst CT-1 Fuzz Pedal
  $ 79.20
 • Fulltone OF-2 Octafuzz Pedal
  Fulltone OF-2 Octafuzz Pedal
  Fulltone OF-2 Octafuzz Pedal
  $ 126.65
 • JHS Astro Mess Fuzz Pedal
  JHS Astro Mess Fuzz Pedal
  JHS Astro Mess Fuzz Pedal
  $ 199.00
 • JHS Bun Runner Dual Fuzz Pedal - Version 2
  JHS Bun Runner Dual Fuzz Pedal - Version 2
  JHS Bun Runner Dual Fuzz Pedal - Version 2
  $ 315.00
 • JHS Firefly Fuzz Pedal
  JHS Firefly Fuzz Pedal
  JHS Firefly Fuzz Pedal
  $ 159.00
 • JHS Mini Foot Fuzz Pedal
  JHS Mini Foot Fuzz Pedal
  JHS Mini Foot Fuzz Pedal
  $ 135.00
 • JHS Pollinator Fuzz Pedal
  JHS Pollinator Fuzz Pedal
  JHS Pollinator Fuzz Pedal
  $ 159.00
 • Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 24
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 24
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 24
  $ 350.00
 • Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 25
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 25
  Nash NGDP Fuzz/Overdrive Pedal - 25
  $ 350.00
 • Suhr Rufus Fuzz Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Pedal
  $ 200.00
 • In stock now!
  Suhr Rufus Fuzz Reloaded Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Reloaded Pedal
  Suhr Rufus Fuzz Reloaded Pedal
  $ 200.00
 • Wampler Leviathan Fuzz Pedal
  Wampler Leviathan Fuzz Pedal
  Wampler Leviathan Fuzz Pedal
  $ 139.99
 • In stock now!
  Zvex Custom Fuzz Factory Pedal
  Zvex Custom Fuzz Factory Pedal
  Zvex Custom Fuzz Factory Pedal
  $ 279.00